Home » Uncategorized » प्रतिनिधिसभा र प्रादेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आमन्त्रण !!!

प्रतिनिधिसभा र प्रादेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आमन्त्रण !!!


प्रतिनिधिसभा र प्रादेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आमन्त्रण !!!

प्रतिनिधिसभा र प्रादेशसभाको लागि मंसिर १० र २१ मा हुने निर्वाचनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नचाहनेले 24 कात्तिकभित्र अफिस समयमा SCOPE Nepal काठमाण्डौ सचिवालयमा देहायका कागजातसहित सम्पर्क राख्नुहोलाः
१। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ९ पुरुषः १२ कक्षा र महिलाः एसएलसी वा सोभन्दा माथि
२। नागरिकता
३। मतदाता परिचयपत्र
४। विगतमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए परिचयपत्र
५। पासपोर्ट साइजको फोटो

सम्पर्कः

Email: info@scopenepal.org

Or nepal.scope@gmail.com
SCOPE Nepal

सचिवालय ,काठमाडौं

Comments & Responses

Comments are closed.